895

Bezkrāsaina fiksācijas laka. Paredzēta kā krītiņu, ogles un pasteļu fiksācijas līdzeklis.  Izmantot ārā vai labi vēdināmā telpā. Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt un izsmidzināt apmēram 30cm attālumā.  Lai izvairītos no aizsērēšanas flakoniņu apgriezt otrādi un dažas sekundes izsmidzināt laku. Bīstami! Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Neieelpot gāzi/smidzinājumu. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt. Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F. Atbrīvoties no satura/tvertnes kā noteikts vietējās regulās.

Ražotājs: Winsor & Newton; Francija

SKU: 3034913
Winsor & Newton Professional bezkrāsaina fiksācijas laka
895

You may also like