7255

Šīm eļļas krāsām piemīt visas tradicionālo eļļas krāsu īpašības. Kā šķīdinātājs un otu tīrīšanas līdzeklis tiek izmantots ūdens. Videi un veselībai draudzīgs risinājums. Bīstami! Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Izmest saturu un konteineru bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Satur kobalta bis (2-etilheksanoātu). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izsmidzinot, var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot aerosolu vai tā radīto miglu.

Komplektā ietilpst:

 • Titāna balts
 • Citrona dzeltens
 • Kadmija dzeltens imit.
 • Kadmija sarkans imit.
 • Perm. alizarīna sarkans
 • Ultramarīns franču
 • Cerulīna zils imit.
 • Ftalo zaļš ar zilu nokrāsu
 • Umbra dedzināta
 • Dzeltenais okers
 • 2 otas
 • Artisan lineļļa

Ražotājs: Winsor & Newton; Francija

SKU: 1590268
Winsor & Newton Artisan ūdenī šķīstošu eļļas krāsu komplekts STUDIO SET
7255

You may also like