2475

Šīm eļļas krāsām piemīt visas tradicionālo eļļas krāsu īpašības. Kā šķīdinātājs un otu tīrīšanas līdzeklis tiek izmantots ūdens. Videi un veselībai draudzīgs risinājums. Bīstami! Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Izmest saturu un konteineru bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Satur kobalta bis (2-etilheksanoātu). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izsmidzinot, var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot aerosolu vai tā radīto miglu.

Komplektā ietilpst:

  • Titāna balts
  • Citrona dzeltens
  • Kadmija oranžs imit.
  • Kadmija sarkans tumšs imit.
  • Madženta
  • Ultramarīns franču
  • Cerulīna zils imit.
  • Ftalo zaļš ar zilu nokrāsu
  • Sjēna dedzināta
  • Kvēpu melns

Ražotājs: Winsor & Newton; Francija

SKU: 1590271
Winsor & Newton Artisan ūdenī šķīstošu eļļas krāsu komplekts 10 x 12 ml
2475

You may also like