3785

Šīm eļļas krāsām piemīt visas tradicionālo eļļas krāsu īpašības. Kā šķīdinātājs un otu tīrīšanas līdzeklis tiek izmantots ūdens. Videi un veselībai draudzīgs risinājums. Bīstami! Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Izmest saturu un konteineru bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Satur kobalta bis (2-etilheksanoātu). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izsmidzinot, var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot aerosolu vai tā radīto miglu.

Komplektā ietilpst:

  • Kadmija dzeltens bāls imit.
  • Kraplaks noturīgs
  • Ultramarīns franču
  • Ftalo zaļš ar zilu nokrāsu
  • Okers dzeltens
  • Titāna balts

Ražotājs: Winsor & Newton; Francija

SKU: 1590267
Winsor & Newton Artisan ūdenī šķīstošu eļļas krāsu komplekts 6 x 37 ml
3785

You may also like