2385

Šīm eļļas krāsām piemīt visas tradicionālo eļļas krāsu īpašības. Kā šķīdinātājs un otu tīrīšanas līdzeklis tiek izmantots ūdens. Videi un veselībai draudzīgs risinājums. Bīstami! Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Izmest saturu un konteineru bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Satur kobalta bis (2-etilheksanoātu). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izsmidzinot, var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot aerosolu vai tā radīto miglu.

Komplektā ietilpst:

  • Titāna balts
  • Kadmija bāli dzeltens imit.
  • Perm. alizarīna sarkans
  • Ultramarīns franču
  • Ftalo zaļš ar zilu nokrāsu
  • Dzeltenais okers

Ražotājs: Winsor & Newton; Francija

SKU: 1590264
Winsor & Newton Artisan ūdenī šķīstošu eļļas krāsu komplekts 6 x 21 ml
2385

You may also like