4895

Šīm eļļas krāsām piemīt visas tradicionālo eļļas krāsu īpašības. Kā šķīdinātājs un otu tīrīšanas līdzeklis tiek izmantots ūdens. Videi un veselībai draudzīgs risinājums. Bīstami! Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Izmest saturu un konteineru bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Satur kobalta bis (2-etilheksanoātu). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izsmidzinot, var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot aerosolu vai tā radīto miglu.

Komplektā ietilpst:

 • Titāna balts
 • Citrona dzeltens
 • Kadmija dzeltens
 • Kadmija oranžs imit.
 • Kadmija sarkans imit.
 • Kadmija sarkans tumšs imit.
 • Permanenta rozā
 • Madženta
 • Kraplaks noturīgs
 • Dioksazīna violets
 • Ultramarīns franču
 • Ftalo zils ar sarkanu nokrāsu
 • Cerulīna zils imit.
 • Ftalo zaļš ar dzeltenu nokrāsu
 • Ftalo zaļš ar zilu nokrāsu
 • Olīvu zaļš
 • Okers dzeltens
 • Sjēna dedzināta
 • Umbra dabīga
 • Kvēpu melns

Ražotājs: Winsor & Newton; Francija

SKU: 1590266
Winsor & Newton Artisan ūdenī šķīstošu eļļas krāsu komplekts 20 x 12 ml
4895

You may also like