275

Izmanto kā šķīdinātāju krāsām,. Pamatā izmanto procesā ar eļļas bāzes krāsām.

(Bīstami!) Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai nonāk elpceļos. Saskarē ar ādu var izraisīt alerģiskas reakcijas. Sargāt no bērniem. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Saindēšanās gadījumā, Nekavējoties sazināties ar ārstu!

SKU: VAITSPIRTS500
Vaitspirts 500 ml
275

You may also like