595

Izmanto kā šķīdinātāju krāsām, lakām un kā izejvielu organiskajā sintēzē. Pamatā izmanto procesā ar eļļas bāzes krāsām.

Satur terpentīnu.

(Bīstami!) Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai nonāk elpceļos. Saskarē ar ādu var izraisīt alerģiskas reakcijas. Sargāt no bērniem. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Saindēšanās gadījumā, Nekavējoties sazināties ar ārstu!

SKU: SVEKU500
Sveķu terpentīns 500 ml
595

You may also like