375

Izmanto kā šķīdinātāju krāsām, lakām. Pamatā izmanto procesā ar eļļas bāzes krāsām.

(Bīstami!) Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai nonāk elpceļos. Saskarē ar ādu var izraisīt alerģiskas reakcijas. Sargāt no bērniem. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Saindēšanās gadījumā, Nekavējoties sazināties ar ārstu!

SKU: SINTETISKST500
Sintētiskais terpentīns
375

You may also like