3575

Bezkrāsas, caurspīdīgs šķīdinātājs eļļas krāsām, palīglīdzekļiem eļļas darbiem kā arī lakām (izņemot uz alkohola bāzes ), sveķu šķīdinātājs (damaras, mastikas u.c.). Terpantīna destilāts.


Uzliesmojošs. Kaitīgs veselībai: kairinošs acīm un ādai. Atkārtoti saskaroties ar ādu, var izraisīt tās sausumu vai plaisāšanu.Glabāt bērniem nepieejamās vietās.Norijot neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību uzrādot šo iepakojumu.Toksisks ūdenī dzīvojošiem organismiem, var ilglaicīgi atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Neiztukšot saturu notekcaurulēs.

SKU: 22101000
Lukas 2210 Tīrs Balzama Destilēts Terpentīns
3575

You may also like