1455

Lukas akrila laka eļļas, akrila, temperas un guaša krāsu darbiem. Matēta akrila aerosola laka pabeigtam darbam ātri žūst, nedzeltē un nenoveco, aizsargā pret putekļiem ,netīrumiem un UV stariem, noņem traucējošu glancējumu, labi atgrūž ūdeni, noturīgs pret benzīnu, sitieniem un skrāpējumiem. Izmanto mākslinieku un drukas krāsām, fotogrāfijām u.c.
Viegli uzliesmojošs. Izgarojumi var izraisīt miegainību un apdullināt. Kaitīgs veselībai. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nelietot ugunsbīstamās vietās – lietojot nesmēķēt. Ja saturs nokļūst acīs tās jāizskalo un jāvēršas pie ārsta. Saturs atrodas zem spiediena. Izvairīties no atstāšanas saulē un pakļaušanas temperatūrām, kas pārsniedz 50°C. Nepārdurt un nededzināt baloniņu arī pēc izlietošanas. Neizsmidzināt saturu atklātā liesmā vai uz sakarsētiem materiāliem. Izmantojiet tikai labi vēdinātās telpās, lai izvairītos no izgarojumu uzkrāšanās un sprādzienbīstamas vides veidošanās. Saturs ir kairinošs, nokļūstot elpceļos vai uz ādas. Var izraisīt nopietnus bojājumus nokļūstot acīs. Var izraisīt jutīgumu nokļūstot uz ādas. Izvairīties no izgarojumu ieelpošanas. Izvairīties no satura nokļūšanas acīs vai uz ādas. Neiztukšot saturu notekcaurulēs, atbrīvojieties no satura un tā iepakojuma bīstamo atkritumu pieņemšanas punktos. Lietojot aerosolu valkājiet piemērotus cimdus un acu/sejas aizsardzību. Satura norīšanas gadījumā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību un uzrādiet iepakojumu.

Ražotājs: Lukas; Vācija

SKU: 315093
Lukas Studio akrila aerosola matēta laka 400ml
1455

You may also like