845

Koh-I-Noor Fiksatīvs ir paredzēts darbu fiksēšanai, kas veikti sausajās tehnikās.

UV-filtrs piedot krāsas noturību pret gaismu.
Pirms lietošanas sakratīt.
Uzmanību! Viegli uzliesmojošs aerosols. Aerosola baloniņš atrodas zem spiediena pie sakaršanas var pārplīst. Kairinošs acīm. Izgarojumi var izraisīt miegainību un reiboni. Var izraisīt ilgstošu postījumu ūdens organismiem. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no siltuma, karstām virsmām, atklātām liesmām un citām uzliesmojošām virsmām. Nesmēķēt. Nedurt un nededzināt izmantoto aerosola balonu. Izvairīties no tā atstāšanas saulē un pakļaušanas temperatūrām, kas pārsniedz 50°C. Balona saturu /iepakojumu likvidēt kā bīstamu atkritumu. Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt tās sausumu un plaisāšanu.

Ražotājs: Koh - i - Noor; Čehija

 

SKU: 142598
Koh-I-Noor Fiksatīvs 300 ml
845

You may also like