1395

Eļļas bāzes grunts. Paredzēta gleznošanas virsmu gruntēšanai. Uzklāj ar otu vienu vai vairākus slāņus. Žūšanas laiks var ilgt vairākas dienas. Šķīdināms terpentīna eļļā un minerālspirtā.

Uzmanību! Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Atkārtota vielas nokļūšana uz ādas var izraisīt tās sausumu un plaisāšanu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Saturu un iepakojumu likvidēt kā bīstamu atkritumu.
Norijot neizraisīt vemšanu, nekavējoties griezties toksikoloģijas centrā, uzrādot šo iepakojumu.
! Izraisa orgānu bojājumus (centrālai nervu sistēmai).

Ražotājs: Koh - i - Noor; Čehija

SKU: 165510
Koh-I-Noor Eļļas bāzes grunts 500 g (165510)
1395

You may also like