795

Caurspīdīga laka, uzlabo krāsu intensitāti. Turpinot darbu, veido labāku saķeri ar jau nožuvušām krāsām. Viegli iedzeltina. Nožūst glancēta. Žūst vairākas stundas. Ir noņemama ar terpentīnu vai vaitspirtu.
Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kairina ādu. Kaitīgs ja norīts vai saskaras ar ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Izvairīties no siltuma, karstām virsmām, atklātiem liesmām un citām uzliesmojošām virsmām. Nesmēķēt. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazināties ar saindēšanās centru vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Ražots: Anglijā

SKU: 114007004
Daler Rowney Damāras laka 75 ml
795

You may also like