985

Vidēji cieta grunts grafikas tehnikām.

Uzklāt uz siltas plates ar otas vai stampiņas palīdzību. Piemērota akvatintas un oforta grafikas tehnikām. 


Bīstami! Satur: kolofoniju. Kaitīgs norijot. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Sargāt no bērniem! Valkājiet cimdus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi, meklēt medicīnisku palīdzību!

 

Ražotājs: Charbonnel; Francija

SKU: B008283
Charbonnel vidēji cieta grunts 75ml
985

You may also like