8

Latvijā ražoti koka ķīļi apkašrāmja veidošanai.

Pārdodas pa vienam.

Augšmalas platums - 2,2 c

Labā sāna garums - 2,3 cm

Kreisā sāna garums - 6,8 cm

Slīpās labās malas garums - 5 cm

Uzskatāmāk izmēri redzami arī pie produkta foto.

SKU: KILI
Apakšrāmja ķīļi
8

You may also like