230

Izmanto kā nitroemalju un nitrolaku šķīdinātāju.

(Bīstami!) Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai nonāk elpceļos. Saskarē ar ādu var izraisīt alerģiskas reakcijas. Sargāt no bērniem. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Saindēšanās gadījumā nekavējoties sazināties ar ārstu!

SKU: ACETON500
Acetons 500 ml
230

You may also like