757

Sikatīvs –  līdzeklis eļļas krāsu žūšanas paātrināšanai. Nodrošina krāsas vienmērīgu un pilnīgu žūšanu.

Sastātāvs: alkīda sveķi, damāra sveķi, terpentīneļļa.

Brīdinājums! Kaitīgs, ja norīts. Var izraisīt būtisku ādas reakciju. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļauj elpceļos. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. Nepieļaut iespējamsūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

! Izraisa orgānu bojājumus

Ražotājs: Lukas

SKU: 22260050
Lukas 2226 Siccative de Haarlem 50ml
757

You may also like