1675

Organisks šķīdinātājs, izmantojams ar eļļas bāzes krāsām.  Izmanto arī kā attraipotāju un šķīdinātāju, kā arī otu tīrīšanai.

Satur terpentīna eļļu ! ( Bīstami ! )

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai nonāk elpceļos. Saskarē ar ādu var izraisīt alerģiskas reakcijas. Sargāt no bērniem. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Saindēšanās gadījumā nekavējoties sazināties ar ārstu!

SKU: BARTOLINE500
Bartoline Pure terpentīns
1675

You may also like